اینجا ...1 شروع آینده موفق شغلی شماست افزایش مهارت های تخصصی

دوره های آموزشی

۳۵۰۰ ساعت آموزش
در حوزه های شبکه ، امنیت
طراحی وب ، برنامه نویسی و ...

آمار و ارقام نشانگر
موفقیت دانشجویان
ما می باشد‍‍‍

 • ۷۵۲۸۸
  اعضا خانواده بزرگ فرکیان تک
 • ۱۹
  دوره آموزشی
 • ۱۲۶۱۷
  فارغ التحصیل
 • ۲۵۶۰
  ساعت دوره آموزشی